Revisionen omfattas av tystnadsplikt och är en oberoende granskning som är helt skild från arbetet med bokföring.
Många tänker bara på lagstadgad revisionsplikt men revidering av hela eller delar av verksamheten kan även krävas
av leverantörer, finansiella institut, kunder, samarbetspartners och intressenter såsom styrelse.
Copyright © 2012 RTB Revision AB. All Rights Reserved.