I bokslutet summerar och avslutar du räkenskapsåret. När du anlitar oss hjälper vi dig genom hela processen.
Du får en lista med vilka underlag som behövs och hjälper vi dig redan med bokföringen finns mycket redan på plats.
Copyright © 2012 RTB Revision AB. All Rights Reserved.